-pedres-
- procés -
* La pedra que cau del cel, no mira a qui toca *
* Exercicis per imaginar un volcà *
- procés -